หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการง "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ"
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดโครงการง "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ระห ...
2024-06-16 10:36:40
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดโครงการง "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2567 (มอบประกาศนียบัตร)
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดโครงการง "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ระห ...
2024-06-16 10:21:31
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดโครงการง "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2567 (Dream world)
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดโครงการง "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ระห ...
2024-06-16 10:14:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ...
2024-06-16 10:09:44
กำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา **สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565ดูรายละเ ...
2024-06-16 10:06:14
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
????เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย)????ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ...
2024-06-16 10:00:28
โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis"
โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Imp ...
2024-06-16 09:58:00
ประชาสัมพันธ์จากสำนักบริการวิชาการ
#ประชาสัมพันธ์จากสำนักบริการวิชาการ เรื่อง ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการ   จากตึกโรงแรมวังสว ...
2024-06-16 09:51:56
ปฏิทินการรับสมัคร #นักศึกษาใหม่ สอบคัดเลือกนักศึกษา 1/2567
ปฏิทินการรับสมัคร #นักศึกษาใหม่สอบคัดเลือกนักศึกษา 1/2567บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโ ...
2024-06-15 12:54:26
ข่าวย้อนหลัง