หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.เคิร์ก เพอร์สัน ได้เข้าร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคิร์ก เพอร์สัน เข้าร่วมเกี่ยวกับประชุมนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้ ...
2019-02-09 16:42:22
ข่าวปัจจุบัน