Home > News > News > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

admin linguistics
2024-02-07 13:51:46

???????????? ด่วนมาก!!! #สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา????‍????????????‍????????????‍????

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

???????? เรียนต่อปริญญาเอกและปริญญาโท ด้านภาษา ????????????????????????????????

????????‍???? เรียนผ่านระบบออนไลน์ -ออนไซต์ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

????ศิษย์เก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์

???? ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน

สนใจสมัครเข้าศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ☎️ 061-684-1951 : เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

???? ยื่นใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #ยอดรวม 100,000 บาท สมัครได้ที่ลิ้งค์ https://admission.ssru.ac.th/login

linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/d001

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/hom