Home > News > News > นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นศ. ป. เอก ภาษาศาสตร์. มรภ. สวนสุนันทา รุ่น 11 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นศ. ป. เอก ภาษาศาสตร์. มรภ. สวนสุนันทา รุ่น 11 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

admin linguistics
2021-01-12 13:22:48

18-11-2563  เวลา 8.00 น. นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นศ. ป. เอก ภาษาศาสตร์. มรภ. สวนสุนันทา รุ่น 11 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ดร. ชลธิชา สุดมุข ให้คำแนะนำจากรัฐมิชิแกน  USA.#ภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทา (PhD Linguistics).