Home > News > News
News

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
ด่วนมาก!!! #สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
2024-03-10 14:53:36
#สวพ. เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
#สวพ. เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567ว ...
2024-02-14 15:35:02
ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”
ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ &nbs ...
2024-02-12 14:35:50
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
ด่วนมาก!!! #สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
2024-02-12 14:29:49
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ...
2024-02-07 15:18:17
โครงการอบรมหลักสูตร “การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์งานวิจัยในการทำผลงานวิชาการ “ (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
 สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทาขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “การเ ...
2024-02-07 15:15:01
Languages of SSRU linguistics
Languages of SSRU linguistics เมื่อเวลาเธอยิ้ม ช่วงว่างจากเวลาที่นศ.ค้นคว้า ก็มาทำอื่นๆกันบ้างค่ะ ชุ ...
2024-02-07 15:11:14
โครงการอบรมหลักสูตร “การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์งานวิจัยในการทำผลงานวิชาการ “ (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
 สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทาขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “การเ ...
2024-02-07 15:08:17
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ ต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
15 มกราคม 2567 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ ต่อคณะอาจ ...
2024-02-07 15:06:18
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ ต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
10 มกราคม 2567 นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ...
2024-02-07 15:01:28
Archive News