หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ "ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับสมัครนักศึกษาแบบเชิงรุก"
โครงการ "ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับสมัครนักศึกษาแบบเชิงรุก"

admin linguistics
2023-02-11 14:50:51

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ได้จัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับสมัครนักศึกษาแบบเชิงรุก" เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาศาาสตร์และร่วมหารือในการทำความร่วมมือ (MOU) ด้านภาษาและด้านวิชาการ  ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร โท้ประยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดเข็มทอง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก