หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > #สวพ. เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
#สวพ. เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

admin linguistics
2024-02-14 15:35:02

#สวพ. เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

????วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2567

⏰เวลา 09.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่าน ZOOM  โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????ลงทะเบียน https://forms.gle/oBD1MuQPgzwi1bYr6