หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”
ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”

admin linguistics
2024-02-12 14:35:50

ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ เรื่อง  “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา