หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023
ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023

admin linguistics
2023-02-26 13:26:21

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" ณ เมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2566