หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566

admin linguistics
2024-02-07 14:43:58

กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566

????กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

ชำระได้ที่ one-stop service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

*หากเลยกำหนดระยะเวลาถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและจะมีค่าคืนสภาพ 2,500 บาท ค่ะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174