หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการ The7th International conference on language and education “Mutilingual Education for Transformative Education Systems and Resilient Futures
ประชุมวิชาการ The7th International conference on language and education “Mutilingual Education for Transformative Education Systems and Resilient Futures

admin linguistics
2024-02-07 13:47:54

 ผศ.ดร. Kirk Person  อาจารย์สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทา เป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ The7th International conference on language and education “Mutilingual Education for Transformative Education Systems and Resilient Futures ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton  จัดโดย UNESCO และอีกหลายหน่วยงาน องค์กรในประเทศไทย