หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมติดตาม ชี้แจง เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
การประชุมติดตาม ชี้แจง เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

admin linguistics
2022-11-06 15:05:00

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดการประชุมติดตาม ชี้แจง เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565