หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

admin linguistics
2021-03-07 13:53:01

ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร