หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.สวนสุนันทา

admin linguistics
2022-02-02 14:53:57

ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5202 ระบบคำและระบบประโยคภาษาอังกฤษ สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข