หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

admin linguistics
2021-02-21 16:05:10

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร