หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถวายพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับสมเด็จพระพุทธโฆศาจารย์
ถวายพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับสมเด็จพระพุทธโฆศาจารย์

admin linguistics
2019-02-13 14:36:45

วันที่ 20 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร ถวายพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับสมเด็จพระพุทธโฆศาจารย์แก่พระธรรมทูตที่จะเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดน ณ  วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพมหานคร