หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.เคิร์ก เพอร์สัน ได้เข้าร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย”
ผศ.ดร.เคิร์ก เพอร์สัน ได้เข้าร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย”

admin linguistics
2019-02-09 16:42:22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคิร์ก เพอร์สัน เข้าร่วมเกี่ยวกับประชุมนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในประเทศไทยวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา