หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 6 มีนาคม 2562 Nguyen Thithanh Xuan นศ. สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา ได้รับรางวัล Certificate of Excellence ในการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 Nguyen Thithanh Xuan นศ. สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา ได้รับรางวัล Certificate of Excellence ในการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ

admin linguistics
2019-03-07 15:56:28

วันที่ 6 มีนาคม 2562 Nguyen Thithanh Xuan นศ. สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มรภ. สวนสุนันทา ได้รับรางวัล Certificate of Excellence ในการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ เรื่อง ‘ Thai Students ‘Level of Standard Vietnamese Innitial Consonant Pronunciation’ ณ โรงแรมโลมา รีสอร์ต  อ. พัทยา จ. ชลบุรี