หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5104 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5104 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ

admin linguistics
2022-02-05 11:20:29

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5104 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ สอนโดย รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ