หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปี 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปี 2562

admin linguistics
2019-06-22 14:58:51

วันที่ 14 มิถุยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ ดร. ป้ายแดง ดร.กรกฎ บุตรเนียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์