หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมคอร์สภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุ่น 1 จำนวน 45 ชม. )
อบรมคอร์สภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุ่น 1 จำนวน 45 ชม. )

admin linguistics
2024-02-07 14:41:57

18 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00-20.00 น. วันแรกของนักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์เข้ารับการอบรมคอร์สภาษาที่ 3 (ภาษาญี่ปุ่น 1 จำนวน 45 ชม. )  โดยมี ผศ. ดร. เปรมวดี ณ นครพนม เป็นวิทยากร ทุกวันจันทร์และอังคาร และได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม