หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin linguistics
2024-02-07 14:32:26

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาพัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ ได้นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร และ ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร เป็นคณะกรรมการภายนอกให้ข้อเสนอแนะ